DỊCH VỤ

Chương trình giám sát tình trạng dầu

  • Hợp tác với SGS VN với các phòng thí nghiệm hiện đại
  • Quản lý phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ khách hàng và sản xuất, phân tích mẫu
  • Hiện đang phân tích >60.000 mẫu/năm với thời gian quay vòng 3-4 ngày
  • Báo cáo kết quả điện tử
Các loại bài kiểm tra tiêu chuẩnCác loại xét nghiệm bổ sungCác loại xét nghiệm bổ sung
Nước của Karl FischerỔn định cắt 
Độ nhớt @ 40℃ Oxy hóa dầu bằng RPVOT 
Độ nhớt @ 100℃Ăn mòn dải đồng 
Tổng Số Axit 4 Ball Wear và Hàn 
Tổng số hạt Timken OK Tải 
Đếm kim loại Xu hướng bọt (Chuỗi I, II, III) 
Số lượng phụ giaKhả năng khử nhũ tương
 Cặn cacbon / Phân tích